KUR VEDA “MUZIEJŲ KELIAS”

 

 

 

Labai norisi pasidalinti mintimis, kurios aplankė Birštono muziejaus darbuotojus, sėkmingai dalyvavusius „Lietuvos muziejų kelio“ programoje.

 Kai 2012 m. Lietuvos muziejų asociacija pradėjo kultūrinio turizmo muziejinių renginių ciklą, kuklūs, tačiau unikalūs ir šimtametę tradiciją įsiūbavę Dionizo Poškos Baubliai palydėjo Lietuvos muziejininkus į „Lietuvos muziejų kelią”, vedantį per dešimtis šalies muziejų, nebuvome tikri kad šis programos projektas taps tradicija. Tik pradėjus bendrą veiklą paaiškėjo, kad tai puiki galimybė keistis patiems muziejams, ieškant prasmių, besimokantiems pažinti istoriją, mus supančią aplinką, ryšį su praeities kartomis. Išgirsti pasakojimai, pamatyti lobiai ar tiesiog maloniai praleistas laikas buria vis didesnę muziejų bičiulių bendruomenę, plečia muziejų žinomumą ir prieinamumą.

 2014 metais „Lietuvos muziejų kelio” projektu „Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys” Lietuvos muziejai įžengė į naują etapą ir sėkmingai pradėjo penkerių metų ciklą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ajam jubiliejui. Gegužės mėnesį Valdovų rūmuose sėkmingai pradėję, o rugsėjį Lazdijuose užbaigę trečiuosius „Muziejų kelio” metus,  apkeliavome Aukštaitiją, Žemaitiją, Mažąją Lietuvą, Sūduvą ir Dzūkiją, kartu su 55 muziejais ir 134 renginiais. Informacijos sklaida spaudoje, televizijos reklamos, internetinė erdvė sukūrė tinkamą terpę „Muziejų kelio” populiarinimui tarp vietos gyventojų ir miesto svečių. Lietuvos muziejininkai ir toliau tęs pradėtą veiklą, apjungdami vis daugiau savo bendruomenės narių, veiklą pašvęsdami artėjančiam Lietuvos Nepriklausomybės jubiliejui.

  2015 metais - projektas „Liaudies meno grožis”, atsižvelgiant į tai, kad 2015-ieji LR Seimo paskelbti Lietuvos etnografinių regionų metais, apimtų ypač svarbų nacionalinės kultūros klodą - lietuvių liaudies meną, kurio labai daug sukaupta vietos muziejuose visoje Lietuvoje. O jeigu liaudies meno grožio populiarinimui sujungtume visas kultūros sritis, nes čia  muzika ir šokis, daina ir paporinimai, amatai ir tradicijos, metai tikrai atspindėtų  visus mūsų liaudies turtus.

 2016 metais - projektas „Dvarų kultūros atspindžiai” - leistų atskleisti muziejų saugomas vertybes ir į dvarus, jų statinius, istorinius parkus pažvelgti kaip į Europos kultūros formą. Šalia tradicinės baltų kultūros, dvarų kultūra Lietuvoje pasižymėjo ypač gausia estetine raiška.

 2017 metais - projektas „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai - sujungtų visas vietoves, atminties ženklus, tradicines šventes, bendruomenes buriančius renginius, kuriais aktualiai galėtume pažvelgti į Vasario 16- osios kūrėjus: rašytojus, švietėjus, dailininkus, Nepriklausomybės akto signatarus ir kitas ryškiausias asmenybes. Ir jeigu tai gražiai apjungtume su savo vietovės įžymybėmis, paskleistume istorinę informaciją kaimyninėse teritorijose, Nepriklausomybės šimtmečio jubiliejus atspindėtų praeities ir dabarties ryšį.

 2018 metais - projektas „Nepriklausomybės metų ženklai” Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio metais apmąstytų ir šiuolaikiškai išreikštų Lietuvos Respublikos 1918-1940 m. svarbiausius laimėjimus, kurie paženklino mokslo, meno, kultūros plėtojimą, švietimą, pramonės raidą, diplomatijos ir kitų sričių plėtrą.

 Muziejai  per ateinančius „Lietuvos Muziejų kelio” metus ieškos naujų partnerių kultūros, meno, švietimo, turizmo srityse.  Birštono muziejus, atstovaujantis Dzūkijos regioną, sieks bendradarbiavimo su kaimyniniais muziejais, keisis mobiliomis kilnojamomis ekspozicijomis, parodomis, bendradarbiauti kvies visas vietos bendruomenes ir verslininkus.

 Tikimės, kad „Muziejų kelias” nuves mus ir į tarptautinę erdvę, nes pradėjome bendradarbiauti su kaimyninių šalių Baltarusijos ir Rusijos muziejais, su kuriais mus jungia ne tik bendros sienos, tačiau ir tokios įžymybės, kaip Nikodemas Silvanavičius.

 Birštono muziejus, kartu su visais kultūros darbuotojais eis „Muziejų kelio” minamu taku, kuris tapęs tradiciniu nuves mus prie kiekvieno lankytojo, prie kiekvienos praeities kertelės, prie gėrio ir grožio ištakų, sukurtų mūsų protėvių jau ne taku, o tikru, dvasingumo pilnu ir niekad nesibaigiančiu keliu.

 

Birštono muziejaus direktorė

Vilijeta Šalomskienė

 

Renginių akimirkos

2015 m. Muziejų kelias.

 

  • Birštono savivaldybė

    • Savivaldybe
  • Sakralinis muziejus

    • Savivaldybe
  • Muziejų asociacija