ŽYMIOS BIRŠTONO DATOS, SUKAKTYS 2014 METAIS

 

1409 metais istorijoje pirmą  kartą įvardijamas pirmasis birštonietis, Tijūnas Getautas. LDK  didysis kunigaikštis Vytautas jam padovanojo žemių Žemaitijoje.

1514 metais, prieš 500 metų, po Oršos mūšio  gruodžio mėn   Birštone lankėsi ir privilegiją Vilniaus vaivadai Mikalojui Radvila  suteikė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis

1539 metais Birštono miestelis išsirūpino prekybinę privilegiją.

1559 metais įvykdyta Birštono girios revizija ,patikrintos  jos ribos

1609 m.  Zigmantas Vaza patvirtino fundaciją bažnyčios Birštone statybai

1624 m.  Birštoną ištiko maro epidemija, siautusi visą dešimtmetį.

Nuo 1644 m. Birštoną 130 metų valdė Butlerių giminė

 1854 m.  gydytojas Benediktas. Balinskis, Panemunio dvaro savininkas Adomas Bartoševičius sudarė sutartį su Birštono bažnyčios administratoriumi Jurgiu Sudimtu dėl mineralinių  šaltinių (17 ha) nuomos 12 metų. Pradėtos statyti gydyklos.

1879 metais I. Radeckis ištyrė  1875 m. atrastąjį mineralinį šaltinį, kurį pavadino „Viktorijos“ vardu

1874 m. kurortą įvairių machinacijų būdu įsigijo Jiezno  dvaro savininkas Ignotas Kvinta

1914 m. rugsėjo mėnesį  dėl Rusijos kavalerijos kovinių veiksmų nukentėjo Birštono kurortas ir apylinkės.

1924 m. kurortui pagal nuomos sutartį  pradėjo vadovauti „Raudonasis kryžius“, atstatyta didesnė dalis gydyklų, kurhauzas. Tais pat metais „Vytauto“ ir „Birutės “    mineralinis vanduo pradėtas pilstyti į butelius Kauno „Metropolio“ restorane.

1939 m. baigta statyti Kaišiadorių vyskupijos mūrinė sanatorija su centriniu šildymu, ištisus metus, įvedusi centrinį šildymą, pradėjo veikti ir Kauno ligonių kasų sanatorija

1939-1940 m., prasidėjus  II -ajam pasauliniam karui, Birštonas priėmė 2,5 tūkstančio lenkų internuotųjų kariškių.

1944 m., vykstant kariniams veiksmams, sudegė kurhauzas.

1959 metais Alksniakiemio miške įsikūrė Birštono turistinė bazė veikusi iki 1992 m., priėmusi turistus iš tuometinės TSRS.

1964 metais Birštone  pradėjo veikti Kauno „Ragučio“ mineralinio vandens pilstymo  cechas

1979  m. šildymui pradėtos naudoti gamtinės dujos.

1984 m. įsteigtas Birštono ekskursijų biuras.

 

 Sudarė Birštono muziejaus vyr. fondų saugotojas Vytautas Kuzmickas

  • Birštono savivaldybė

    • Savivaldybe
  • Sakralinis muziejus

    • Savivaldybe
  • Muziejų asociacija