Aiškinamasis raštas

 

 Birštono muziejaus 2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2016 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BIRŠTONOMUZIEJAUS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2016 METŲ PIRMOJO KETVIRČIOTARPINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Birštono savivaldybė

    • Savivaldybe
  • Sakralinis muziejus

    • Savivaldybe
  • Muziejų asociacija