Struktūra

Birštono muziejaus darbuotojų struktūra

 

Direktorė Vilijeta Šalomskienė

Pavaduotojas Vytautas Šeškevičius

Vyr. fondų saugotoja Angelė Sabaliauskaitė

Struktūrinio padalinio vadovė Roma Zajančkauskienė

Sekretorė-raštvedė Irma Kereišienė

Muziejininkė Daiva Valatkienė

Muziejininkė-edukatorė Irma Kereišienė

Salių prižiūrėtoja Rūta Mickevičienė

Salių prižiūrėtoja Joana Kliucevičienė

Valytoja - kiemsargė Jolanta Šimkevičiūtė

Darbininkas Kazys Lazauskas

 

  • Birštono savivaldybė

    • Savivaldybe
  • Sakralinis muziejus

    • Savivaldybe
  • Muziejų asociacija