Birštono muziejaus fondai pasipildė vertinga istorine medžiaga

2014/10/29
>>> Naujasis Gėlupis

Šiais metais Birštono muziejus ruošiasi paminėti žymaus dailininko, akademiko mozaikininko Nikodemo Silvanavičiaus 180-ąsias gimimo metines. Būsimasis akademikas gimė 1834 m. gruodžio 25 dieną Cincevičių kaime, Vileikos paviete (Vilniaus gubernija, Baltarusija). N. Silvanavičius žymią gyvenimo dalį praleido Birštone ir Prienuose, čia turėjo keletą namų, kur gyveno jo šeima ir artimieji. 1905 metais visam laikui persikėlė į Birštoną. Nutapė paveikslus Birštono, Nemajūnų, Jiezno, Stakliškių ir Punios bažnyčioms. Taip pat tapė ir pasaulietinio turinio paveikslus. Žymiausi ,,lietuviškojo“ periodo paveikslai: ,,Lietuvaitės iš Jiezno studija“ ir ,,Lietuvaitė iš Jiezno šventiniais drabužiais“, ,,Skerdžius nuo Švenčionių“. Birštono muziejaus fondai pasipildė vertinga istorine medžiaga apie N.Silvanavičių ir akademiko asmens bylos kopija iš Rusijos valstybės istorijos archyvo. Šią bylą sudaro ypač vertingi XIX a. pab.–XX a. pr. dokumentai iš Sankt Peterburgo imperatoriškosios dailės akademijos, dailininko susirašinėjimas su akademijos vyresnybe, atestatai, asmeniniai jo prašymai ir raštai.

Už šią vertingą istorinę medžiagą esame dėkingi Sankt Peterburge gyvenančiam N. Silvanavičiaus giminaičiui Vitalijui Kurdeko. Šią dovaną jis perdavė per „Lietuvos turizmo klubo“ Sankt Peterburge vadovą Michailą Bartaševičių.

 

Birštono muziejaus vyr. fondų saugotoja Angelė Sabaliauskaitė

  • Birštono savivaldybė

    • Savivaldybe
  • Sakralinis muziejus

    • Savivaldybe
  • Muziejų asociacija