BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D.  ATASKAITA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  • Birštono savivaldybė

    • Savivaldybe
  • Sakralinis muziejus

    • Savivaldybe
  • Muziejų asociacija